Google Reviews
Teruggave van BPM

Teruggave van BPM

Veertien jaar na invoering van de BPM is de teruggave van BPM bij uitvoer een feit. De teruggaaf is tot stand gekomen door zware Europese druk op de Nederlandse regering.

Vanaf 1 februari 2007 wordt bij export BPM op een auto of motor teruggeven. De auto moet dan wel een eerste tenaamstelling hebben vanaf 16 oktober 2006. (zie kentekenbewijs deel 1B). Auto’s van voor deze datum komen niet in aanmerking voor een BPM teruggave. Teruggave vindt verder alleen plaats bij export naar een EU land, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein. Bij export naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten geldt geen teruggaaf van BPM. Het verdient aanbeveling in dergelijke gevallen de auto eerst te laten registreren in een EU land en pas daarna te exporteren. Teruggaaf van BPM wordt verstrekt volgens onderstaande nieuwe BPM tabel die straks ook voor de import gaat gelden.

Hoe oud is uw voertuig? Maandpercentage
Ten minste 0 dagen maar minder dan 1 maand 4 %
Ten minste 1 maand maar minder dan 3 maanden 3 %
Ten minste 3 maanden maar minder dan 5 maanden 2,5 %
Ten minste 5 maanden maar minder dan 9 maanden 2,25 %
Ten minste 9 maanden maar minder dan 18 maanden 1,444 %
Ten minste 18 maanden maar minder dan 42 maanden 0,833%
Ten minste 42 maanden maar minder dan 54 maanden 0,750 %
Ten minste 54 maanden maar minder dan 66 maanden 0,500 %
Ten minste 66 maanden maar minder dan 90 maanden 0,416 %
Ten minste 90 maanden maar minder dan 114 maanden 0,333 %
Ten minste 114 maanden 0,083 %


Bij de berekening van de BPM teruggave bij export dienen eerst de maandpercentages te worden opgeteld. Zo ontvangt u voor een auto van 4,5 maand oud die geëxporteerd wordt 85% van de oorspronkelijke BPM terug. De berekening is daarbij 4%+3%+3%+2,5%+2,5% = 15%. Het gevolg is dat 85% van de BPM wordt terugontvangen. Het bedrag dat bij de eerste tenaamstelling van de auto is betaald (bruto BPM) vindt u op uw kentekenbewijs deel 1A.

Voorwaarden om voor teruggaaf in aanmerking te komen:

  • De tenaamstelling in het RDW register is beëindigd en aan het voertuig is de status “export” verleend.
  • Het voertuig is in een andere EU-lidstaat EER-staat geregistreerd in het daar geldende kentekenregister.
  • Tenaamstelling van het voertuig heeft plaatsgehad na 15 oktober 2006.
  • De tenaamstelling is na 31 januari 2007 beëindigd wegens export.
  • Het voertuig mag niet bestemd zijn voor de sloop of een WOK (wacht op keuring) status hebben.


Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend bij de regiokantoren van de belastingdienst binnen dertien weken na beëindiging van de tenaamstelling in het RDW register.

Zowel particulieren als ondernemers kunnen gebruik maken van deze teruggaafregeling. Voor deze teruggaaf zijn speciale formulieren ontwikkeld.