Google Reviews
Dossier kilometerheffing

Dossier kilometerheffing

Lang is gesproken over de invoering van een kilometerheffing. Op 13 november 2009 is het kabinet tot een besluit gekomen om de kilometerheffing daadwerkelijk in te gaan voeren. Dit kabinetsbesluit gaat nu naar de Tweede Kamer en uiteindelijk naar de Eerste Kamer. Pas nadat beide kamers akkoord zijn met het voorstel volgt invoering van dit nieuwe stelsel. De invoering zal geleidelijk plaatsvinden in de periode 2012-2016.

Huidige situatie

Wanneer vandaag de dag een nieuwe auto wordt aangeschaft betalen wij BPM bij de aanschaf van deze nieuwe auto. De BPM is een eenmalige registratieheffing die wordt geheven bij het op Nederlands kenteken zetten van een auto. BPM wordt ook geheven bij de import van een gebruikt voertuig. Het te betalen BPM bedrag is dan lager omdat er op de BPM wordt afgeschreven. Vanaf 2010 wordt de BPM omgebouwd naar een CO2 heffing. Er wordt dan op basis van de absolute CO2 uitstoot belasting geheven. De hoogte van de nieuwe CO2 heffing blijft in de meeste gevallen gelijk aan de oude BPM heffing. Zeer schone auto’s zullen wat goedkoper worden en zeer vervuilende auto’s zullen wat duurder worden. Voor een specifiek merk en type klik hier.

Naast de BPM in 2009 en de CO2 heffing in 2010 betalen wij ook nog maandelijks onze motorrijtuigenbelasting.
 

Nieuwe situatie

Nadat de kilometerheffing is ingevoerd betalen wij geen BPM (CO2 heffing) meer bij aanschaf. De auto zal in aanschaf dan ook fors goedkoper worden. Wanneer u op uw kentekenbewijs deel 1a (voertuigbewijs) kijkt staat daar een bedrag aan bruto BPM opgenomen. Dit bedrag zal een nieuwe auto goedkoper worden in aanschaf. Ook hoeft er geen motorrijtuigenbelasting meer betaald te worden.
 

Effecten kilometerheffing

Met de kilometerheffing zal het gedrag van de autorijder worden bepaald. Voor elke gereden kilometer moet straks (extra) betaald worden. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de kilometers die worden afgelegd op de snelweg of de wegen daaromheen. De verwachting is dat door de prijsprikkel per kilometer het aantal autokilometers afneemt met 15% en dat de files met 50% zullen afnemen. Minder kilometers betekent ook minder kans op verkeersslachtoffers. De afname van het aantal verkeersdoden wordt geprognosticeerd op 7%.
 

Spitstarief

In eerste instantie geldt er één tarief voor alle wegen op alle tijdstippen in Nederland. De wet is echter voorbereid om een spitstarief te kunnen heffen. Op in de wet aangewezen knooppunten kan dan een hoger tarief worden geheven. Deze knooppunten zijn nog niet aangewezen maar het ligt voor de hand dat de regio’s Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op deze lijst zullen verschijnen. Er kan dan tijdens de spits bijv. tussen 7 en 9 uur ’s morgens en tussen 4 en 6 in de middag een verhoogde kilometerprijs worden berekend.
 

Kilometerheffing is variabel

De hoogte van de kilometerheffing per gereden kilometer die in de periode 2012-2016 wordt ingevoerd zal variabel zijn. Voor het tarief per gereden kilometer zal onder andere rekening worden gehouden met de brandstofsoort en de CO2 uitstoot per gereden km. Voor een kleinere auto met een lagere CO2 uitstoot zal per afgelegde kilometer minder worden berekend dan voor een grotere auto met een hogere CO2 uitstoot.

Onderstaand een website waar u kunt berekenen hoe hoog de kilometerheffing voor u gaat uitvallen.

Kilometerheffing per merk en type personenauto
 

Wijze van invoeren

Vanaf 2012 zullen alle personenauto’s, bestelauto en vrachtauto’s worden voorzien van een kilometerheffingregistratiebox. Voor de invoering kan niet vrijwillig worden gekozen. Aan de hand van de eerste twee cijfers in het kenteken wordt de automobilist opgeroepen tot de inbouw van de box. Nadat deze is in gebouwd en geactiveerd vervalt per direct de houderschapsbelasting.

 

Kostenverdeling

Het kabinet heeft bepaald dat 59% van de autorijders er in het nieuwe stelsel er op vooruit gaat. Een groot deel van de autorijders merkt weinig van de heffing en 15% gaat aanzienlijk meer betalen. De veelrijders en de vervuilers onder ons gaan de rekening gepresenteerd krijgen voor het voordeel dat de weinigrijders zullen ontvangen. Er zal dan ook gekeken worden naar het aantal kilometers dat iemand rijdt maar ook met wat voor soort auto dit gebeurd. Ofwel voor auto’s met een lage CO2 uitstoot zal minder per km worden betaald dan voor auto’s met een hoge CO2 uitstoot per verreden km.
 

De KM prijs

De huidige situatie in Nederland is dat er verschillende motorrijtuigenbelastingtarieven zijn voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s. Dit verschil blijft gehandhaafd. Een ondernemer met een bestelauto betaalt nu geen BPM en een laag tarief aan motorrijtuigenbelasting. In het nieuwe stelsel blijft dit prijsonderscheid gelden. Een ondernemer met een bestelauto zal na invoering van de kilometerheffing een lagere kilometerheffing betalen dan dat een particulier met een personenauto

Tarieven personenauto (gemiddeld, afhankelijk van de CO2 uitstoot)
2012: 3,0 cent/km
2013: 3,5 cent/km
2014: 4,0 cent/km
2015: 4,6 cent/km
2016: 5,3 cent/km
2017: 6,1 cent/km
2018: 6,7 cent/km

De tarieven voor de bestel- en vrachtauto zijn op dit moment nog niet bekend (nov 2009).
 

Invoeringskosten

De kosten van de invoering zullen gedragen worden door onze overheid. De eerste aanschaf van het registratiekastje is voor rekening van onze overheid.

Hoe wordt de kilometerheffing daadwerkelijk bepaald?
In elke auto wordt een registratiemodule ingebouwd. Deze houdt precies bij waar iemand rijdt en hoe laat. Dit laatste is met name van belang voor de spitsheffing. Een keer per week wordt door middel van de GSM kaart in de registratiemodule contact gezocht met het bedrijf dat de administratie verwerkt . Het totaal aantal verreden kilometers wordt doorgestuurd naar dit bedrijf die het op zijn beurt doorzet naar het CJIB. Deze stuurt op haar beurt een rekening aan de autobezitter.
 
Het is denkbaar dat de registratiemodule bij de registratie en/of de verzending een fout maakt en teveel kilometers doorgeeft. De eigenaar van de auto heeft de mogelijkheid de registratiemodule uit te lezen en met tegenbewijs te komen.
 

Privacy

Gegevens over bezoekadressen zullen de auto niet verlaten. Alleen het totaal aantal kilometers en de kilometers in de gebieden waar een spitsheffing geldt zullen worden doorgegeven. Op de maandelijkse factuur zal geen informatie komen te staan over de gereden routes en bezochte plaatsen.
 

Boetebedragen

Wie na de invoering van de kilometerheffing fraudeert met de registratiemodule in zijn auto kan een enorme boete tegemoet zien. Bij het niet melden van een defecte module is de maximumstraf € 18.500. Ga je zelf actief aan het frauderen dan wordt dit gezien als een misdrijf en bedraagt de boete maximaal € 74.000. Deze bedragen heeft Camiel Eurlings vandaag bekend gemaakt. Gevangenisstraf zit er alleen in bij verstoringacties met professionele apparatuur waarbij ook de hulpdiensten hinder ondervinden.
 

Uitzonderingen

Niet voor alle voertuigen gaat de kilometerheffing gelden. Motorfietsen, taxi’s, landbouwvoertuigen en ook voor oldtimers van voor 1987 geldt een vrijstelling van de kilometerheffing.
 

Buitenlanders

Ook de buitenlanders die tijdelijk in Nederland op bezoek zijn betalen geen kilometerheffing. De grens wordt daarbij gesteld op vier weken. Bij een korter verblijf volgt geen kilometerheffing bij een langer verblijf zal een tarief in rekening worden gebracht. Buitenlandse vrachtwagens vallen wel gelijk in de prijzen. Op welke wijze dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Laatst bijgewerkt 04-12-2009