Google Reviews
Bijtelling

Bijtelling

 

Twee tarieven in 2023

In 2023 kennen wij nog twee soorten tarieven voor de bijtelling. Voor auto's met een verbrandingsmotor bedraagt de bijtelling 22%. Voor elekrische auto's bedraagt de bijtelling bij eerste toelating in 2023 16% over de eerste € 30.000. Is een auto duurder dan wordt het bedrag boven de € 30.000 belast met een bijtelling van 22%. Het bijtellingstarief was in 2022 ook al 16% maar dan over de eerste € 35.000. Wanneer u in 2023 een auto koopt die al in 2022 op kenteken is gesteld kunt u nog profiteren van 16% bijtelling maar dan ook maximaal € 35.000.

22% voor alle auto's met een verbrandingsmotor

In 2023 geldt voor alle auto's met een verbrandingsmotor een bijtelling van 22%. Het maakt daarvoor niet meer uit hoe hoog de uitstoot is. Alles boven de 0 gram CO2 resulteert automatisch in een bijtelling van 22%. Voor auto's die onder de oude regels zijn geregistreerd geldt de bijtelling van de eerste tenaamstelling. Dat kan zijn 0%, 7%, 14%, 21%, 22% of 25%. De bijtelling geldt voor 60 maanden na eerste tenaamstelling. Na deze 60 maanden wordt gekeken naar de feitelijke uitstoot en actuele wetgeving.Na 60 maanden is het verstandig om te kijken om de auto naar privé te brengen. Klik hier voor meer info.

Tarieven bijtelling 2016

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023
                 
Vol elektrisch (geen CO2 per km) 4% 4% 4% 4 - 22% 8 - 22% 12-22% 16-22% 16-22%
PHEV (1 tot 50 gram CO2 per km) 15% 17% 19% 22% 22% 22% 22% 22%
PHEV (51 tot 106 gram CO2 per km) 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Overig (>106 gram CO2 per km 25% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
 

 

 

60 maanden dezelfde bijtelling

Wanneer u een auto least in bijvoorbeeld 2023 en de bijtelling is dan 16% dan houdt u deze bijtelling voor een periode van 60 maanden. Het maakt daarvoor niet uit dat dezelfde auto een jaar later in een hoger percentage zou vallen. U bent 60 maanden gegarandeerd van de bijtelling zoals deze geldt bij de eerste registratie.
 

Vol elektrische auto’s

De bijtelling voor vol elektrische auto’s wordt verhoogd de komende jaren. In 2019 geldt een bijtellingstarief van 4%.In 2020 wordt dit 8% en in 2021 12%. In 2022,2023 en 2014 geldt een bijtellingspercentage van 16%  In 2019 geldt dit tot een waarde van € 50.000, in 2020 tot € 45.000 en in 2021 tot een cataloguswaarde van € 40.000. In 2022 wordt dit verder verlaagd naar € 35.000 en in 2023 naar € 30.000. De regeling in 2024 is gelijk aan die n 2023. Heeft een auto een hogere catalogusprijs van de genoemde grensbedragen, dan wordt het meerdere belast met 22%.  Klik hier voor meer informatie.