Google Reviews
Grijs kenteken 2007

Grijs kenteken 2007

Vanuit de overheid is de ingangsdatum voor de nieuwe grijskentekenregeling definitief vastgesteld op 1 juli 2005. Per 1 januari 2007 is de regeling gewijzigd. Vanaf deze datum wordt de bestelauto geleverd met een BPM vrijstelling. BPM is overigens nog steeds van toepassing. Bij de overdracht van een bestelauto tussen ondernemers binnen de vijfjaarstermijn wordt gebruik gemaakt van de doorschuifregeling. Bij de verkoop door een ondernemer aan een particulier binnen de vijfjaarster 
 

Wel BPM heffing op nieuwe bestelauto’s

Op nieuwe bestelauto’s wordt BPM geheven die door ondernemers direct teruggevraagd kan worden. De teruggave termijn bedraagt in principe maximaal 1 maand. Met ingang van 1 januari 2007 wijzigt deze systematiek. Ondernemers hoeven de BPM niet meer voor te schieten en krijgen de bestelauto met een BPM vrijstelling bij levering. Dit betekent overigens niet dat er geen BPM meer op de bestelauto rust. Niet ondernemers kunnen de BPM niet terugvragen Bij aanschaf van een nieuwe grijskentekenauto wordt deze voor de BPM vijf jaar gevolgd. Wordt de auto binnen deze vijf jaar verkocht aan een particulier of houdt de ondernemer op met het ondernemen dan is een bedrag aan rest BPM verschuldigd. De hoogte van de rest BPM is afhankelijk van de leeftijd van de auto op het moment van overdragen of stoppen van het bedrijf. Bij overdracht aan een andere ondernemer is geen BPM verschuldigd. Nadat de bestelauto vijf jaar oud is mag deze aan een particulier verkocht worden zonder rest BPM heffing.
 

Verkoop bestelauto na 1-7-2005 door ondernemer aan ondernemer

Bij verkoop van een bestelauto door een ondernemer aan een andere ondernemer zou de verkopende ondernemer BPM moeten afdragen en de kopende ondernemer BPM moeten terugvragen. De belastingdienst heeft niet voor deze handelswijze gekozen. Bij verkoop door een ondernemer van een bestelauto aan een andere ondernemer dient men te kiezen voor het gezamenlijk verzoek. Beide ondernemers tekenen dit verzoek en faxen dit aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt dit verzoek binnen 1 week en laat aan de verkopende partij weten of hij zonder risico (BPM naheffing) de auto kan verkopen aan de andere ondernemer. Besluit een ondernemer een bestelauto te kopen (eerste tenaamstelling vanaf 1-7-2005) van een particulier dan heeft de particulier BPM betaald bij aanschaf die hij of zij niet heeft terug ontvangen. Ondanks het feit dat een ondernemer deze bestelauto (gebruikt) koopt krijgt ook zij geen BPM terug. BPM op bestelauto’s wordt namelijk alleen terugbetaald bij eerste tenaamstelling.
 

Hoge wegenbelasting voor particulieren

Voor particulieren met een bestelauto gaat een nieuw tarief voor de wegenbelasting gelden. Dit nieuwe particuliere bestelautotarief is gelijk aan de wegenbelasting voor personenauto’s zonder de provinciale opcenten. Dit houdt in dat het nieuwe particuliere bestelautotarief zo’n 30 euro per maand lager ligt dan het personenautotarief per maand. Invaliden houden het lage grijskentekentarief voor de wegenbelasting. Ondernemers houden ook het lage grijs kentekentarief maar moeten een kleine toeslag van zo’n 6 euro per maand gaan betalen. 
 

Provinciale opcenten per provincie (percentage)

Groningen 75,7
Friesland 75,7
Drenthe 75,9
Overijssel 73,1
Flevoland 62,5
Gelderland 78,1
Utrecht 71,7
Noord Holland 52,7
Zuid Holland 71,8
Zeeland 69,3
Noord Brabant 68,3
Limburg 71,1


 

Tarieven per 1 april 2005

Het betreft hier een toeslag op het basisbedrag dat aan motorrijtuigenbelasting wordt gerekend. Voor de precieze tarieven verwijzen wij u naar onze wegenbelasting berekeningsmodule.
 

Bijtelling door BPM hoger

Voor grijskentekenauto’s geldt net als voor personenauto’s een forfaitair bijtellingstarief van 22% wanneer van deze auto van de zaak privé gebruik wordt gemaakt. Onder de huidige regeling wordt deze 22% gerekend over de aanschafprijs inclusief BTW. Onder de nieuwe regeling komt de BPM hier nog bij. Het maakt straks dus niet meer uit of je over een personenauto of bestelauto bijtelt. De bijtelling zal nagenoeg gelijk zijn. Voor auto’s die onder de huidige regeling zijn gekocht (zonder BPM) zal bijgeteld worden over het bedrag zonder eventuele BPM. De BPM gaat pas meespelen na ingang van de nieuwe regeling en alleen voor de bestelauto’s die na de ingangsdatum worden aangeschaft.
 

Invaliden worden gecompenseerd

Invaliden zullen gecompenseerd worden voor de hoge wegenbelasting. Hiervoor moeten ze aantonen dat ze invalide zijn en dat ze van de bestelauto gebruik maken. De auto hoeft niet perse op naam te staan van de invalide. Bij de aanschaf van een nieuwe auto zullen ook zij, net als ondernemers, de BPM terugontvangen. Hoe dit precies in zijn werk kunt u hier lezen.


Geen naheffing BPM

Voor bestaand grijs verandert alleen de wegenbelasting. Deze zal op het personenautoniveau (zonder provinciale opcenten) komen te liggen voor particulieren. BPM zal op bestaand grijs niet worden nageheven. Tijdens de behandeling van de grijskentekenregeling is in de Tweede Kamer door de oppositiepartijen aangedrongen op een overgangsregeling. Het kabinet voelde hier niet voor en de overgangsregeling is er dan ook niet gekomen. De heffing van het hoge tarief voor de wegenbelasting voor particulieren met een grijskentekenauto treedt per 1 juli 2005 in werking.


Misverstand

Onder de nieuwe regeling worden auto’s aangeschaft na 1 juli 2005 5 jaar gevolgd voor de BPM. Wordt de auto in de tussentijd verkocht aan een particulier of wordt er alleen particulier gebruik gemaakt door een ondernemer dan volgt er een naheffing van rest BPM. Na 5 jaar mag de auto BPM vrij door een ondernemer aan een particulier worden verkocht. Een bestelauto die voor 1 juli 2005 is aangeschaft wordt niet gevolgd voor de BPM. Wanneer deze wordt verkocht binnen vijf jaar na eerste toelating volgt geen naheffing BPM.

Let op!! Dit betekent niet dat de auto’s als personenauto of camper zonder BPM heffing ingezet mogen worden.