Google Reviews
Eisen bestelauto met verhoogd dak

Eisen bestelauto met verhoogd dak

Dak laadruimte
  • ten minste 25 cm hoger dan de bovenkant van de portieropening (dagopening) aan de bestuurders- en bijrijderszijde
   
Zijruiten
  • één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan
   
Laadruimte (blok * )
  • ten minste 125 cm lang
  • ten minste 98 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm
   
Tussenschot
  • tussen laadruimte en bestuurdersgedeelte: ten minste 30 cm hoog over de volle breedte

 * Hiermee wordt een denkbeeldig blok bedoeld. De laadruimte van de bestelauto moet in ieder geval een blok met de genoemde afmetingen kunnen bevatten. Als de laadruimte van een bestelauto te klein is om het denkbeeldige blok te kunnen bevatten kan de laadruimte worden aangepast. Bij aanpassingen in lengte en hoogte moet dan steeds minimaal de blokmaat worden aangehouden. Bij aanpassingen in de breedte dient steeds de in redelijkheid grootst mogelijke breedte te worden aangehouden. Het volstaat dus bijvoorbeeld niet om een verhoging van 20 cm breed op het dak te construeren.