Google Reviews
BPM afschrijving

BPM afschrijving

De BPM wordt berekend over de nettocatalogusprijs van een personenauto of motorrijwiel. Op de nettocatalogusprijs past u het BPM-tarief toe. De uitkomst wordt het bruto BPM-bedrag genoemd. Voor gebruikte personenauto’s of motorrijwielen geldt een kortingsregeling. In dat geval kunt u het bruto BPM-bedrag nog verminderen met een bepaald percentage.

Nettocatalogusprijs bepalen

Uitgangspunt voor de berekening van de BPM is de nettocatalogusprijs van de personenauto of het motorrijwiel. De nettocatalogusprijs is de catalogusprijs, inclusief accessoires, verminderd met de BPM.


Dus: Nettocatalogusprijs = catalogusprijs – BPM

Om de nettocatalogusprijs te bepalen, moet u eerst de catalogusprijs van de personenauto of het motorrijwiel weten. Met catalogusprijs wordt bedoeld: de in Nederland geadviseerde verkoopprijs op het tijdstip dat het motorrijtuig voor het eerst in gebruik werd genomen. De catalogusprijs wordt door de importeur vastgesteld. Informatie over de catalogusprijs van een motorrijtuig kunt u krijgen bij de importeur of een dealer, Bovag, RDW of ANWB.
 

BPM Afschrijvingstabel 2008

 

Als sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen een periode voorbij is van ten minste maar minder dan is het percentage en voor iedere maand die helemaal of voor een deel voorbij is sinds de in de eerste kolom bedoelde periode moet het in deze kolom genoemde percentage worden opgeteld bij het in de derde kolom genoemde percentage
       
0 dagen 1 maand  0%  4%
1 maand 3 maanden  4% 3%
3 maanden 5 maanden  10% 2,5%
5 maanden 9 maanden  15% 2,25%
9 maanden

1 jaar en
6 maanden

 24% 1,444%
1 jaar en 6 maanden
(18 maanden)
2 jaar en
6 maanden
 37% 0,833%
2 jaar en 6 maanden
(30 maanden)
3 jaar en
6 maanden
 47% 0,833%
3 jaar en 6 maanden
(42 maanden)
4 jaar en
6 maanden
 57% 0,75%
4 jaar en 6 maanden
(54 maanden)
5 jaar en
6 maanden
 66% 0,50%
5 jaar en 6 maanden
(66 maanden)
6 jaar en
6 maanden
 72% 0,416%
6 jaar en 6 maanden
(78 maanden)
7 jaar en
6 maanden
 77% 0,416%
7 jaar en 6 maanden
(90 maanden)
8 jaar en
6 maanden
 82% 0,333%
8 jaar en 6 maanden
(102 maanden)
9 jaar en
6 maanden
 86% 0,333%
9 jaar en 6 maanden
(114 maanden)
   90% 0,083%
       

 

Gebruikte personenauto

Als u BPM moet berekenen voor een gebruikte personenauto moet u uitgaan van de catalogusprijs die in Nederland gold op het moment dat het motorrijtuig voor het eerst in gebruik werd genomen. De RDW bepaalt dit tijdstip bij de keuring van de personenauto of het motorrijwiel aan de hand van de gegevens die over het motorrijtuig bekend zijn. Als dit tijdstip niet bepaald kan worden, geldt de laatste dag van het jaar waarin de personenauto of het motorrijwiel is vervaardigd. Als de catalogusprijs niet bekend is, wordt de prijs door vergelijking bepaald.
 

Accessoires, per 2005 niet meer vrijgesteld van BPM  

Tot en met 2004 gold voor diverse veiligheids- en milieuaccessoires dat u hierover geen BPM hoefde te betalen. Met ingang van 1 januari 2005 is deze vrijstelling komen te vervallen. Het resultaat is dat nieuwe auto’s vanaf 1 januari 2005 met enkele honderden euro’s in prijs zijn gestegen.
 

Klik hier voor het vervolg van dit artikel