Google Reviews
Bijtelling grijs kenteken

Bijtelling grijs kenteken

Wanneer privé gebruik wordt gemaakt van de bestelauto van de zaak moet bijgeteld worden. De regels zijn in grote lijnen gelijk aan de regels die gelden voor de bijtelling van de personenauto.

De laatste jaren is het systeem van de bijtelling voor bestelauto’s regelmatig gewijzigd. Sinds 1 januari 2004 is er echter enige rust in het systeem gekomen. Vanaf deze datum geldt een bijtellingspercentage van 22% over de catalogusprijs inclusief BTW. De rust was overigens van tijdelijke aard omdat de huidige regering van mening is dat de auto zwaarder belast moet worden. De bijtelling is met ingang van 1 januari 2008 gestegen van 22% naar 25%. Voor een auto met een catalogusprijs van € 30.000 betekent dit een netto stijging van de kosten voor de berijder van ongeveer 30 euro per maand.

Met ingang van 1 juli 2005 wordt op nieuwe bestelauto’s BPM geheven. Ondernemers kregen deze BPM terug. Sinds 1 januari 2007 geldt een vrijstelling voor de BPM bij de aanschaf van een bestelauto. Voor een ieder (ondernemer of werknemer) met een bestelauto van de zaak geldt bij privegebruik van deze bestelauto, met een eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2005, bijtelling over de catalogusprijs inclusief BTW en BPM. Dit betekent dat u voor het privegebruik van een bestelauto hetzelfde bedrag betaalt aan belasting als voor een vergelijkbare personenauto. Het maakt hiervoor niet uit of de BPM op de bestelauto is terugontvangen.

Bestelauto 1e tenaamstelling voor 1 juli 2005: bijtelling over catalogusprijs inclusief BTW

Bestelauto 1e tenaamstelling vanaf 1 juli 2005: bijtelling over catalogusprijs inclusief BPM en BTW

Archief

2005, 2006, 2007
Het systeem van bijtelling blijft gelijk aan het systeem zoals het in 2004 is geintroduceerd. De bijtelling bedraagt 22% en ook nu maakt het niet uit of u nu 2 of 5 stoelen (dubbelcabineauto) in uw bestelauto heeft.

2004
In 2004 wordt het echt duur voor de privé-rijder van een grijskentekenauto. Met 2 stoelen 22% bijtellen. Voor personenauto’s geldt hetzelfde tarief maar daar passen 5 personen gemiddeld in een auto. Erg dure privé-kilometers in 2004.

2003
Voor de grijskentekenrijders een jaartje van rust. De regeling is gelijk gebleven aan 2002

2002
Het jaar 2002 was een beter jaar voor de houders van een grijs kenteken auto. In dit jaar mocht er maximaal 10.000 kilometer privé worden gereden. De bijtelling bedroeg hierbij 10% voor auto’s met een enkele zitrij. Auto’s met een dubbele zitrij werden hoger belast namelijk 25% net als de gewone personenauto’s.

 

Eisen Grijskenteken 10% tarief in 2002 en 2003

Om in 2002 en 2003 onder de lage bijtelling van 10% te vallen moet er wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het moet gaan om een grijskentekenauto (bestelauto’ zonder zitruimte achter de bestuurder.
  • Het gebruik van de bestelauto moet voortvloeien uit de aard van de werkzaamheden van de belastingplichtige.
  • De bestelauto moet zijn ingericht voor het vervoer van goederen
  • De bestelauto mag naast het woon-werkverkeer voor niet meer dan 10.000 km voor privé-doeleinden worden gebruikt.


Heeft u dus een bestelauto met één zitrij waarmee u goederen vervoert uit hoofde van uw functie of bedrijf en rijdt u niet meer dan 10.000 km privé dan krijgt u 10% bijtelling. Rijdt u alleen maar met een bestelauto omdat dit lekker goedkoop is dan komt u niet in aanmerking voor de 10% en valt u onder de regeling voor de personenauto. Auto’s met een extra zitrij vallen in ieder geval onder het personenautoregime en komen zodoende niet voor de 10% bijtelling in aanmerking.

2001
In dit jaar werd de grijskentekenauto belast tegen 15%. Het maximum aantal kilometers dat privé mocht worden gereden bedroeg dan 4000.