Google Reviews
Eisen bestelauto met dubbele cabine

Eisen bestelauto met dubbele cabine

Hoogte cabine de hoogte van de cabine bij een dubbele cabine is de grootste verticale afstand tussen vloer en dak van de cabine, gemeten over een breedte van 20 cm.
   
Cabine
 • er is slechts één extra rij zitplaatsen geplaatst
 • cabine lager dan 130 cm: de overgebleven laadruimte moet ook ten minste twee maal de lengte van de cabine hebben. Bij de bestelauto met een dubbele cabine is de lengte van de cabine de afstand tussen het achterste punt van het stuur en het schot tussen de cabine en de laadruimte
   
Tussenschot
 • achterwand van de cabine, en geplaatst direct achter de achterbank
 • over de volle breedte
 • ten minste dezelfde hoogte als de cabine
 • vast raam in tussenschot is toegestaan (maximaal 40 cm hoog)
   
Laadbak of laadruimte
 • ten minste 150 cm lang en bovendien ten minste 2/3 van de lengte die de laadruimte zou hebben zonder de extra zitruimte. De oorspronkelijke laadruimte begint bij een fictief schot, welke is geplaatst op een afstand van 115 cm achter het achterste punt van het stuur
 • ten minste 40% van de lengte is vóór het hart van de achterste as geplaatst
 • laadruimte ten minste 130 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en over een lengte van ten minste 150 cm
   
Blok *
 • tenminste 130 cm hoog over een breedte van tenminste 20 cm en over een lengte van tenminste 150 cm (bij gesloten laadruimte)
   
Zijruiten
 • één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan
 

* Hiermee wordt een denkbeeldig blok bedoeld. De laadruimte van de bestelauto moet in ieder geval een blok met de genoemde afmetingen kunnen bevatten. Als de laadruimte van een bestelauto te klein is om het denkbeeldige blok te kunnen bevatten kan de laadruimte worden aangepast. Bij aanpassingen in lengte en hoogte moet dan steeds minimaal de blokmaat worden aangehouden. Bij aanpassingen in de breedte dient steeds de in redelijkheid grootst mogelijke breedte te worden aangehouden. Het volstaat dus bijvoorbeeld niet om een verhoging van 20 cm breed op het dak te construeren.