Taxatierapport door (Schade) Taxateur

 


  

Taxatierapport door (Schade) Taxateur

Deze methode is alleen interessant in zeer bijzondere gevallen zoals bij grote schade aan auto’s. Wanneer u kiest voor een taxatie door een (schade) taxateur verloopt de procedure als volgt:

 

De door u aangeboden importauto wordt bekeken  door een taxateur en hij bepaalt de waarde. Hij zal zijn uiterste best voor u doen een hier zo laag mogelijke waarde van uw importauto vast te stellen. Voor deze dienstverlening rekent hij rond de € 300.  Dat is veel geld voor een taxatie (een waardebepaling volgens afschrijvingstabel of koerslijst kan al voor € 55-85) maar door de lagere waarde “verdient” u dit nadeel weer terug in de vorm van een lager te betalen BPM bedrag. Van de (schade) taxatie ontvangt u een taxatierapport waaruit de waarde van uw importauto blijkt en voegt dit bij het BPM aangifteformulier. Met dit rapport gaat u aangifte doen bij de Belastingdienst/Douane.

 

Fiscaal accoord is geen accoord

U krijgt direct van de Belastingdienst/Douane een Fiscaal Akkoord. Dat klinkt alsof de procedure correct is afgesloten en het te betalen BPM bedrag definitief is vastgesteld maar niets is minder waar. Het Fiscaal Accoord van de Belastingdienst/Douane is niets anders dan het doen van een voorlopige aangifte. De Belastingdienst/Douane controleert achteraf (na afgifte kenteken) of u wel de juiste waarde van uw importauto heeft aangegeven en het juiste bedrag aan BPM heeft betaald.


Voor de beoordeling van uw BPM taxatierapport kan de douane een andere taxateur inschakelen. Deze beoordeelt uw auto opnieuw en komt met een nieuw taxatierapport waaruit de waarde van uw importauto blijkt. In vrijwel alle gevallen komt de taxateur van de belastingdienst met een hogere waarde dan de oorspronkelijke taxateur. De Belastingdienst/Douane is dan van mening dat u te weinig BPM hebt aangegeven en legt u een naheffingsaanslag BPM op. Voor de controle van uw aangifte en het opleggen van een naheffingsaanslag heeft de Belastingdienst/Douane 5 jaar de tijd na het moment van afgifte kenteken.

 

Naheffing BPM door fiscus

Deze aanslag hoeft u niet zonder meer te accepteren en u kunt hiertegen bezwaar indienen. Om dit te goed te doen moet u juridisch geschoold zijn maar u kunt dit ook uitbesteden. Daarvoor zult u dan wel extra kosten moeten maken, waardoor het voordeel van de lage taxatie weer deels vervalt of in een nadeel wordt omgezet.

 


Voordeel, maar voor wie eigenlijk?

Er zijn taxateurs die u in eerste instantie voorzien van een lage BPM taxatie (kosten rond de € 300) en die u vervolgens hun diensten aanbieden voor de bezwaarfase tegen een naheffing. Uiteraard weer tegen een aanzienlijke vergoeding. Voor sommige taxateurs is deze handelswijze zo lucratief dat zij er een apart bedrijf voor opgericht hebben om de grote stroom van bezwaren tegen de zelf uitgevoerde taxaties, aan te vechten. De taxateur wint dus twee keer aan deze gang van zaken en heeft er belang bij dat het eigen taxatierapport door de Belastingdienst wordt afgekeurd.

 


En u?

Eerst betaalt u rond de € 300 aan de taxateur voor een te lage taxatie die achteraf door de Belastingdienst/Douane wordt verworpen. Daarna betaalt u de taxateur of een aanverwant bedrijf voor de afhandeling van het BPM bezwaar- of beroep.  Wanneer u in de bezwaar en/of beroepfase geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld krijgt u een BPM naheffing en wordt u ook nog geheel of gedeeltelijk veroordeeld in de proceskosten.
 

 


Conclusie

Een (schade)taxatie is slechts in een beperkt aantal gevallen interessant om te gebruiken. In de overige gevallen zult u uiteindelijk goedkoper en met minder rompslomp uw BPM-aangifte kunnen laten verzorgen via een rapport op basis van de Afschrijvingstabel of Koerslijst. Bij een aangifte op basis van de afschrijvingstabel of koerslijst wordt er rekening gehouden met kleine schades zoals krassen en deuken die uiteraard leiden tot een lager te betalen BPM bedrag.

 

Heeft u vragen na het lezen van onze teksten dan kunt u met ons bellen op (055) 578 91 48.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Alex Jansen (Fiscaal Jurist, BPM deskundige) door