Bijtelling 2015 - 2020

Bijtelling 2015 - 2020

Ook de bijtelling gaat wijzigen de komende jaren. De percentages wijzigen maar ook de CO2 waarden die bij deze percentages horen wijzigen.

 

14% categorie blijft maar wordt aangescherpt

Voordat in 2017 nieuwe maatregelen gaan gelden houden wij de wetgeving van dit moment. Voor 2015 betekent dit dat het 14% bijtellingspercentage in stand blijft. Wel zijn de CO2 grenzen verder aangescherpt. Wie in 2015 een nieuwe auto wil aanschaffen met 14% bijtelling moet minder dan 83 gram CO2 gemiddeld per km uitstoten. Dit geldt zowel voor auto’s met een benzine- als met een dieselmotor.  Vanaf 83 gram tot en met 110 gram CO2 per km geldt het 20% bijtellingspercentage. Vanaf 111 gram CO2 per km valt een auto in de 25% bijtellingscategorie. 

4% en 7% categorie ongewijzigd

Voor elektrische auto’s en plug in hybrides blijven de bijtellingspercentages gelijk aan 2014. Voor elektrische auto’s geldt een bijtelling van 4%. Voor plug in hybrides met een maximum gemiddelde CO2 uitstoot van 50 gram per km geldt 7% bijtelling.  Nieuw is dat voor plug in hybrides BPM betaald moet gaan worden bij eerste registratie in 2015. Voor auto’s met een gemiddelde CO2 uitstoot van tussen 1 en 92 gram CO2 wordt een klein bedrag aan BPM verschuldigd: Een vast bedrag van € 175 en € 6 per extra gram CO2 uitstoot. Voor een plug in hybride met 48 gram CO2 uitstoot moet in 2015 € 463 aan BPM betaald gaan worden.

Tarieven bijtelling 2016

2017

2018 2019 2020
           
Vol elektrisch (geen CO2 per km) 4% 4% 4% 4% 4%
PHEV (1 tot 50 gram CO2 per km) 15% 17% 19% 22% 22%
PHEV (51 tot 106 gram CO2 per km) 21% 22% 22% 22% 22%
Overig (>106 gram CO2 per km 25% 22% 22% 22% 22%
 

 

Bijtelling in 2016

Vanaf 2016 zal voor de meeste nieuwe leaseauto’s het 25% bijtellingspercentage gaan gelden. Het 25% bijtellingspercentage begint namelijk al bij 107 gram CO2 uitstoot per km of meer. Vol elektrische auto’s (dus zonder hulpmotor) blijven 4% bijtelling behouden. Plugin hybrides met een uitstoot van 1 tot en met 50 gram CO2 per kilometer gaan van het 7% naar het 15% tarief. Voor auto’s met een uitstoot van 51 tot en met 106 gram CO2 uitstoot gaat het 21% bijtellingstarief gelden. Naast de bijtelling wijzigt ook het tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Voor elektrische auto’s en plugin hybrides met een maximale CO2 uitstoot van 50 gram CO2 per kilometer geldt tot en met 31 December 2015 een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. Voor het jaar 2016 wordt deze vrijstelling omgezet naar een half tarief.
 

60 maanden dezelfde bijtelling

Wanneer u een auto least in bijvoorbeeld 2015 en de bijtelling is dan 14% dan houdt u deze bijtelling voor een periode van 60 maanden. Het maakt daarvoor niet uit dat dezelfde auto een jaar later in een hoger percentage zou vallen. U bent 60 maanden gegarandeerd van de bijtelling zoals deze geldt bij de eerste registratie.
 

Vol elektrische auto’s

De bijtelling voor vol elektrische auto’s blijft op 4%. Vanaf 2019 wordt dit voor de duurdere elektrische auto’s verhoogd. Tot een waarde van € 50.000 geldt dan 4% bijtelling. Heeft de vol elektrische auto een hogere aanschafprijs dan geldt voor het meerdere een bijtelling van 22%. Een Tesla van € 100.000 gaat dan voor € 50.000 in de 4% bijtelling en voor de overige € 50.000 in de 22% bijtelling. Dit levert een bijtelling op van in totaal € 13.000 ofwel 13%.
 

Plug in hybrides

Nieuwe registraties van plug in hybrides met een maximale CO2 uitstoot van 50 gram per kilometer gaan in 2017 naar 17% bijtelling. In 2018 is dit 19% en in 2019 22%. De korting in de bijtelling op dit type auto’s wordt dus afgebouwd en uiteindelijk wordt het bijtellingspercentage gelijk getrokken met de andere auto’s met een verbrandingsmotor. 
 

Overige auto’s

Valt een auto niet in de categorie vol elektrische auto’s of plug in hybride met een maximale CO2 uitstoot van 50 gram per kilometer dan geldt vanaf 2019 een bijtelling van 22%. Uiteindelijk hebben wij in Nederland dan twee tarieven. 4% voor vol elektrische auto’s met een maximale catalogusprijs van € 50.000 en 22% voor alle overige auto’s.